Kentsel Dönüşüm

Kentsel Dönüşüm projelerinde Nekan İnşaat yanınızda

Yeni deprem yönetmeliğine göre inşa edilmiş, gerekli zemin iyileştirmeleri yapılmış, modern, yepyeni bir yuvanızın olmasını istemez misiniz?

İşte Yol Haritası;

Yapının Risk Değerlendirmesinin yapılması. ( Maliklerden herhangi birisinin başvurusu yeterlidir. )

Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü’nün onayını müteakip “Riskli” olduğu tespit edilen yapı, Tapu’ya şerh edilerek hakkında yıkım kararı alınacaktır. Yapı, 60 gün içinde boşaltılarak yıkılmalıdır.

Kat Maliklerinin 2/3 oranında katılımıyla alınacak kararla, yapının yeniden yapımı için Müteahhit firma ile sözleşme imzalanacaktır.

Karara katılmayan maliklerin hisseleri, SPK onaylı bir Ekspertiz firmasının yapacağı değerlendirme doğrultusunda önce diğer malikler arasında açık arttırma ile satışa çıkacaktır: Satış gerçekleşmezse, Bakanlık tarafından kamulaştırma yolu ile bu hisseler alınacaktır.


Kentsel dönüşüm yasasından faydalanmak istemeyen riskli yapı maliklerinin uğraması muhtemel zararlar da aşağıda belirtilmiştir.

  • Can güvenliği olmayan, eski binalarında oturmayı göze almış olacaklardır.
  • Kamulaştırma sonucu, maliki oldukları bağımsız bölümün değerinin altında satılma riski oldukça yüksektir.
  • Yeni bir konut elde edilmesi sonucu, maddi kazanç elde etmekten feragat ermiş olacaklardır.


Yasa; Riskli yapı stoğu yerine, güvenli yapıların inşa edilmesini zorunlu kılıp buna imkan sağlayacak desteği de sağlayarak büyük bir imkan sunmaktadır. Detaylı bilgi almak, Modern ve Kaliteli bir yapıya sahip olmak için Bizimle İrtibata Geçiniz...

Kaç yıllık binalar kentsel dönüşüme giriyor?

30 yıllık binalar ekonomik ömrünü tamamlamış olarak gözüküyor. Yani binanız 30 yaşındaysa kentsel dönüşüm kapsamında değerlendiriliyor.

Kentsel dönüşüm için yüzde kaç gerekli?

Kentsel dönüşümde uygulanabilecek bir diğer uygulama ise bina güçlendirmedir. Bir bina için riskli yapı raporu alındıktan sonra yeniden inşa edilmesi için 2/3 oranında çoğunluk aranır. Bina güçlendirme ise 4/5 oranındaki çoğunluk kararı ile gerçekleştirilebilir.